Magasinarkivet.no

Filosofisk Supplement Tips!
Abonnere på
Filosofisk Supplement
1 nr for 65 nok
Bladkongen.no.NB!
Ingen blader er til salgs gjennom Magasinarkivet.no, dette er bare digital informasjon.

For å abonnere på noen av bladene, anbefaler vi Bladkongen
Nylige søk

Filosofisk Supplement #2 / 2020

Fra innholdet:

Grensen mellom hva som regnes som filosofi og hva som regnes som litteratur har beveget seg i vekselvirkninger gjennom filosofihistorien. I fagfilosofien befinner vi oss i en tid hvor grensen er streng; i en mistenksom søken etter sannhet blir litterære vendinger en kilde til flertydighet som ikke kan aksepteres i et fagmiljø hvor argumenter ma° være sa° logisk-stringente og transparente som mulig; hvor a°penhet for fortolkning er en argumentativ last. En filosofiprofessor ved va°r egen institusjon, IFIKK, sa nylig til Morgenbladet at man skulle tenke seg godt om før man brukte tida si pa° skjønnlitteratur: det er nemlig høyst tvilsomt at vi egentlig lærer noe av det. Vi tror ikke det er sa° enkelt. For a° undersøke hva litteraturen kan lære filosofer, og hva filosofer kan lære litterater, og hva litterære filosofer kan lære oss alle, har vi i et samarbeid med litteraturtidsskriftet Bøygen viet herværende nummer til litteraturens filosofi.


Her kan du se forsiden til alle nummer av Filosofisk Supplement