Magasinarkivet.no

Filosofisk Supplement Tips!
Abonnere på
Filosofisk Supplement
1 nr for 65 nok
Bladkongen.no.NB!
Ingen blader er til salgs gjennom Magasinarkivet.no, dette er bare digital informasjon.

For å abonnere på noen av bladene, anbefaler vi Bladkongen
Nylige søk

Filosofisk Supplement #3 / 2020

Fra innholdet:

Stoisismen har kommet tilbake for fullt, kanskje sterkere enn noen gang. Den hellenistiske filosofiskolen, grunnlagt før år 300 f.Kr, har ikke kun gjort seg gjeldende i akademiske sfærer, men samtidig fått en stor populærkulturell innflytelse. I en usikker tid karakterisert av ytre tumulter søker stadig flere innover, mot sitt indre følelsesliv, i håp om å kunne kontrollere sine reaksjoner, emosjoner og overordnede perspektiv på tingenes tilstand. Man etterstreber, kort fortalt, å kultivere en form for stoisk ro. Men hva var egentlig stoisismen, dens sentrale skikkelser og innsikter? Og hvordan skiller den historiske og filosofiske stoisismen seg fra den psykologiske eller terapeutiske avarten vi i dag påtreffer? I dette nummeret av Filosofisk supplement har vi viet oppmerksomheten til førstnevnte – tanker og tenkere som man ikke nødvendigvis finner på pensum i de sedvanlige innføringsemnene.


Her kan du se forsiden til alle nummer av Filosofisk Supplement